Medicinska frågor

Vid frågor som gäller det medicinska innehållet i fakturerad vård, epikris m m kontakta följande personer för mer information.

Barn- och ungdomskliniken

Gunnar Skeppner
Tel. 019-602 15 21

Fysiologiska kliniken

Peter Rask
Tel. 019-602 59 84

Geriatriska kliniken

Britt-Marie Hennerdal
Tel. 019-602 26 43

Handkirurgiska kliniken

Anders Amilon
Tel. 019-602 51 83

Hjärt-Lungkliniken

Stella Cizinsky
Tel. 019-602 54 00

Hudkliniken

Anna Josefsson
Tel. 019-602 30 22

Infektionskliniken

Henrik Eliasson
Tel. 019-602 22 01

Kirurgiska kliniken

Bröst- och endokrinkirurgi
Göran Liljegren
Tel. 019-602 17 97

Leszek Kubalski
Tel. 019-602 12 26

Kolorektalkirurgi
Peter Matthiessen
Tel. 019-602 20 76

Övre GI kirurgi
Göran Ågren
Tel. 019-602 22 63

Traumakirurgi 
Hampus Klockhoff
Tel. 019-602 17 99

Kvinnokliniken

Fertilitetsbehandlingar
Mikael Lood
Tel. 019-602 30 86

Allmän gynekologi/gynekologisk cancer
Fatma Bäckman
Tel. 019-602 23 47

Obstetrisk vård
Anna-lena Bryngelsson
Tel. 019-602 30 58

Obstetrisk vård
Torbjörn Södergren
Tel. 019-602 16 94

Käkkirurgiska kliniken

Barbro Bergkvist
Tel. 019-602 2193   

Kärl-Thoraxkliniken

Mathias Sandin
Tel. 019-602 51 55

Kärlkirurgi
Thomas Larzon
Tel. 019-602 22 66

Thoraxkirurgi
Örjan Friberg
Tel. 019 - 602 52 02

Laboratoriemedicinska länskliniken

Mats G Karlsson
Tel. 019-602 13 39

Lungkliniken

Maria Rönnqvist
Tel. 019 - 602 55 98

Medicinska kliniken

Hematologi
Olle Linder
Tel. 019-602 17 83

Gastroenterologi och hepatologi
Jonas Halfvarson
Tel. 019-602 23 61

Njurmedicin
Ursula Wopenka 
Tel. 019-602 18 70

Endokrinologi och diabetes
Erik Schwarcz 
Tel. 019-602 78 87

Neurokliniken

Bo Ekstedt
Tel. 019 - 602 10 90

Onkologiska kliniken

Bengt Johansson
Tel. 019 - 602 27 91

Ortopedkirurgiska kliniken

Håkan Jonsson
Tel. 019 -602 53 01

Plastikkirurgiska kliniken

Hannu Koskela
Tel. 019 - 602 52 16  

Rehabiliteringsmedicinska kliniken

Hans Ruborg
Tel. 019 - 602 15 56 alt. minicall 0746 - 21 09 52

Reumatologiska kliniken

Per Salomonsson
Tel. 019 - 602 19 23

Röntgenkliniken

Katrin Palmér
Tel. 019 - 602 50 93

Urologiska kliniken

Ove Andrén
Tel. 019 - 602 65 68

Ögonkliniken

Petra Hedlund
Tel. 019 - 602 14 30 

Öron-, näs- och halskliniken

Anders Westerborn
Tel. 019 - 602 10 89


Sidan granskades den 28 oktober 2016

Innehållsansvarig: Christer Lundqvist

Publicerad av John Swensson