-

Sjuksköterskans medicinska arbetsuppgifter

Filmerna på denna sida illustrerar olika typer av medicinska arbetsuppgifter som utförs av sjuksköterskor vid vår kirurgiska klinik.

Instruktionsfilmerna lämpar sig att användas som utbildningsmaterial för sjuksköterskor under utbildning och till de redan färdigutbildade sjuksköterskor som önskar få en repetition av olika praktiska moment i sin vardag.


Sidan granskades den 5 november 2015

Innehållsansvarig: Elisabeth Josefson, Linnea Sundström

Publicerad av Lars-Göran Larsson