Obesitasinfo o rutiner i Mora

 

 

Obesitaskirurgerna i Mora

LG Larsson Evangelos Chandanos Johanna Österberg Johan Vikström o Mattias Egberth

Överviktskirurgin i Mora startades upp med assistans av kirurger från Universitetssjukhuset i Örebro 2011. Utredningen av patienterna sker vid bariatriska enheten Falu lasarett där patienterna noggrant optimeras o förbereds inför remiss till gruppmottagningen i Mora där patienterna bedöms individuellt innan dom accepteras för operation. Morakliniken har byggt upp en fin verksamhet som här presenteras. Rutinerna är likartade jmf med USÖ´s. På denna sida presenteras det patientinformationsmaterial som arbetats fram av kirurgerna, dietisten samt fysioterapeuten.


Sidan granskades den 5 maj 2020

Innehållsansvarig: Lars-Göran Larsson Överläkare kirurgiska kliniken Mora

Publicerad av Lars-Göran Larsson

Klicka på broschyrerna för att öppna