Obesitasinfo o rutiner i Mora

 

 

Obesitaskirurgerna i Mora

LG Larsson Evangelos Chandanos Johanna Österberg Johan Vikström o Mattias Egberth

Överviktskirurgin i Mora startades upp med assistans av kirurger från Universitetssjukhuset i Örebro 2011. Utredningen av patienterna sker vid bariatriska enheten Falu lasarett där patienterna noggrant optimeras o förbereds inför remiss till gruppmottagningen i Mora där patienterna bedöms individuellt innan dom accepteras för operation. Morakliniken har byggt upp en fin verksamhet som här presenteras. Rutinerna är likartade jmf med USÖ´s. På denna sida presenteras det patientinformationsmaterial som arbetats fram av kirurgerna, dietisten samt fysioterapeuten.


Sidan granskades den 21 januari 2021

Innehållsansvarig: Lars-Göran Larsson Överläkare kirurgiska kliniken Mora

Publicerad av Ulrika Friberg

Klicka på broschyrerna för att öppna 

 

Tekniska problem med videoarkivet

Många av filmerna kan för närvarande inte spelas på webbplatsen på grund av en ny, hårdare tillämpning av säkerhetskraven för i många webbläsare (SSL-certifikat)

Du som använder någon av de stora webbläsarna Edge, Chrome, Firefox, Safari m fl kan klicka på länken under filmen "Visa videofilmen i en extern spelare".

Du som använder Internet Explorer kommer inte att kunna se filmerna utan måste öppna en annan webbläsare för att spela dem.