-

Kirurgoperation

Dessa videosekvenser riktar sig framförallt till operationspersonal och studerande inom området. Videosekvenserna demonstrerar bl.a.  patientuppläggningsrutiner, steriltvätt, draperingstekniker, uppdukningstekniker samt olika typer av instrument som används vid kirurgiska ingrepp. Vi är väl medvetna om att  rutiner kan varierar mellan verksamheter och sjukhus.

 

 


Sidan granskades den 1 december 2019

Innehållsansvarig: Lars-Göran Larsson

Publicerad av Lars-Göran Larsson