-

Kirurgia minor

Här har vi planerat att samla instruktionsfilmer kring tekniker vid mindre kirurgiska ingrepp som kan genomföras i lokalbedövning, t.ex. på en vårdcentral. Biblioteket kommer att fyllas på successivt. Synpunkter eller förslag på instruktionsfilmer mottages gärna.


Sidan granskades den 5 december 2017

Innehållsansvarig: Lars-Göran Larsson

Publicerad av Lars-Göran Larsson