Videoarkivet


Videoarkivet flyttar till Region Örebro läns nya vårdgivarwebb (30 juni 2021)

Det innebär att vi inte längre publicerar några nya filmer på den här webbplatsen utan på Vårdgivarwebben. Under hösten kommer vi att fasa ut usörebro.se.

Till videoarkivet på Vårdgivarwebben Region Örebro län


 

I USÖ:s videoarkiv finner du filmer både för dig som är student och för dig som vill vidareutbilda dig, eller bara studera andras operationstekniker.

Lars-Göran Larsson, Överläkare ÖGI, USÖ, videoinspelning
Kirurgiska kliniken vid USÖ äger ett relativt omfattande videoarkiv där filmsekvenser samlats från den kliniska vardagen. I videoarkivet återfinnes laparoskopiska och öppna standardingrepp, operationstekniska tips, kirurgiska riskmoment och komplikationer. Filmerna är insamlade med benäget bistånd av kliniskt aktiva kollegor vid olika kirurgiska centra i Europa. Vår önskan är att alla kirurger med intresse för laparoskopisk och öppen kirurgi kostnadsfritt skall kunna ta del av detta videobibliotek. På så sätt tror vi oss kunna bidra till att kvaliteten på kirurgin ökar.

Tack vare våra patienters aktiva medverkan har detta arkivs uppbyggnad möjliggjorts och alla patienter som medverkar får givetvis lämna sitt godkännande. I de fall där patientintervjuer förekommer eller där patienterna syns på film har samtyckesblankett fyllts i för att uppfylla de krav som GDPR lagen ställer.

Vi gör inte anspråk på att vara heltäckande och är väl medvetna om att operationsteknikerna vid olika ingrepp varierar. Dock är vi angelägna om att få ta del av era synpunkter. Här nedan listas de senast publicerade filmerna i videoarkivet.

Nyheter i videoarkivet


| Denna sida finns även som RSSRSS

Sidan granskades den 30 juni 2021

Innehållsansvarig: Ulrika Friberg

Publicerad av Ulrika Friberg

Tekniska problem med videoarkivet 21 jan 2021

Många av filmerna kan för närvarande inte spelas på webbplatsen på grund av en ny, hårdare tillämpning av säkerhetskraven för i många webbläsare (SSL-certifikat)

Du som använder någon av de stora webbläsarna Edge, Chrome, Firefox, Safari m fl kan klicka på länken under filmen "Visa videofilmen i en extern spelare".

Du som använder Internet Explorer kommer inte att kunna se filmerna utan måste öppna en annan webbläsare för att spela dem.

Topplista filmer

Antal uppspelningar inom parentes

Königoperation (4561))

Rektoskopiundervisning (4259)

Atheromop (4239)

Dragning av pigtaildrän (2975)

Extirpation av lipom (2288)

Exirpation av naevus (2123)

Suturteknik BKT (1493)

Lindat ben kort sträckt  (1113

Knytteknik BKT (1097)

Totalt antal spelningar 2018: 220 727