INFEKTIONSSJUKVÅRD, 7,5 HP

Kursen är en uppdragsutbildning under vecka 39 och ges i samverkan mellan Infektionskliniken, USÖ och Örebro universitet.

Innehåll

  • bakteriologi
  • immunologi
  • virologi
  • antibiotikabehandling
  • etiologi, klinisk bild och behandling vid olika infektionssjukdomar
  • vanligt förekommande infektionssjukdomar så som:
  • luftvägs-, hud-, skelett-, gastro och urinvägsinfektioner samt sepsis
  • vårdhygien
  • sår kring diabetes.

Kursansvarig: Maria Sjöberg, maria.sjoberg@regionorebrolan.se, 019-602 11 09

Datum

V. 39 (mån-fre) V.43 (Salstentamen en dag. Datum meddelas senare).

Tid Mån-tor Kl.08.15–17.00. Fre. KL.8.15-12.00. Med reservation för ändringar.

Plats

Hackspetten, F-huset, Universitetssjukhuset.

För- och eftermiddagskaffe ingår. Lunch ingår ej.

Kostnad

8 300 kr exklusive moms.

Anmälan

Läs mer och anmäl dig på: www.oru.se/uppdragsutbildninginfektionssjukvardht18.

Anmälan är bindande.


Sidan granskades den 14 juni 2018

Publicerad av Eva Overmeer