Flagga med Region Örebro läns logotyp

Sveriges bästa universitetssjukhus är USÖ - vinnare för andra året i rad

Universitetssjukhuset Örebro tar hem första priset i Dagens Medicins årliga rankning Bästa sjukhuset. För andra året i rad lyckas USÖ toppa listan i kategorin universitetssjukhus 2019.

Bakom utmärkelsen Bästa sjukhuset 2019 ligger en jämförelse av hur sjukhusen i Sverige presterar inom sju övergripande områden där medicinsk kvalitet väger tyngst. USÖ knep första platsen förra året och håller sig kvar i toppen.

- Att få utmärkelsen för andra gången bekräftar och befäster Region Örebro läns position i toppen av Sjukvårdssverige. Det är inga tillfälligheter som gör att vi hamnar högt, det är resultatet av mycket strukturerat, långsiktigt och väl utfört arbete. Jag vill rikta ett stort tack till alla medarbetare och chefer som varje dag jobbar för att ge våra patienter den bästa möjliga vården, säger Karin Sundin (S), regionråd och hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande.

USÖ är bäst på medicinsk kvalitet

De vinnande sjukhusen utses i tre kategorier; universitetssjukhus, mellanstora sjukhus och mindre sjukhus. I kategorin universitetssjukhus använder Dagens Medicin drygt 100 indikatorer för att få fram hur sjukhusen presterar inom de olika områdena.

USÖ har starkast resultat av alla sju universitetssjukhus i den absolut tyngsta kategorin medicinsk kvalitet och i kategorierna tillgänglighet och ekonomi, samt att undvika trycksår och överbeläggningar. USÖ toppar också resultatet i områdena hjärta, njursvikt och kärlkirurgi.

- Det här är mycket glädjande och beror på det hårda arbetet som våra medarbetare gör varje dag med att förbättra vårdens kvalitet, förhindra vårdskador och hushålla med våra resurser. Det är vår organisation som har bidragit till att vi har åstadkommit det här. Utmärkelsen är något som medarbetare i hela regionen med rätta kan vara stolt över, säger Jonas Claesson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Örebro län.

Fakta

  • Tidningen Dagens Medicin rankar varje år landets bästa sjukhus i tre klasser – universitetssjukhus, mellanstora sjukhus och mindre sjukhus. Sedan priset började delas ut 2012 har Universitetssjukhuset i Linköping, Norrlands universitetssjukhus och Universitetssjukhuset Örebro erövrat förstaplatserna.
  • Rankningen bygger på sju huvudkategorier: medicinsk kvalitet, tillgänglighet, hygien, patientenkäter, trycksår, överbeläggningar och ekonomi.
  • Medicinsk kvalitet är den absolut tyngsta kategorin och där finns 13 delområden: hjärtsjukvård, strokesjukvård, kärlkirurgi, cancersjukvård, diabetes, förlossning, ortopedi, ljumskbråck, gynkirurgi, intensivvård, psykiatri, perioperativ vård och njursvikt.
  • Informationen som ligger till grund för utmärkelsen är hämtade från självrapporterade uppgifter från Socialstyrelsen, Sveriges kommuner och regioner, Vården i siffror och direkt från olika nationella kvalitetsregister.

Sidan granskades den 22 januari 2020

Innehållsansvarig: Jonas Claesson, hälso- och sjukvårdsdirektör

Publicerad av Ulrika Friberg