Barna Taraczközi och Rose-Marie Birge

Region Örebro län bäst i landet på lungcancervård

Region Örebro län är bäst i landet på lungcancervård enligt tidningen Dagens Medicin som gjort en jämförelse mellan de sjukhus som bedriver lungcancervård i Sverige.

Alla resurser som krävs i vårdkedjan finns samlade lokalt med snabba, välfungerande samarbeten mellan de olika instanserna. Att ha allt samlat under samma tak ger stora fördelar för patienterna. Det kortar ner ledtiderna avsevärt och det nära samarbetet och snabba kontaktvägarna ger bättre kontroll över vårdplanen.

- Vi hade siffror som såg positiva ut men vi visste inte att det var så här bra, det var en överraskning, säger Barna Taraczközi, överläkare på lungkliniken, Universitetssjukhuset Örebro.

Vid jämförelsen har man bedömt utvalda parametrar där Universitetssjukhuset Örebro var det sjukhus som låg i topp. Det gäller bland annat ledtider och antal patienter som diskuteras vid multidisciplinär konferens (MDK). Hela 84 procent av patienterna diskuteras på MDK, vilket är en hög siffra jämfört med många andra. Tillgång till PET-kameraundersökning (positronemissionstomografi) är en annan viktig faktor som bedöms. Det är en metod som används för att skilja mellan elakartade och godartade förändringar och för att se om tumören spridit sig. Det ligger sedan till grund för beslut om den fortsatta behandlingen.

Unikt med hela vårdkedjan samlad på ett ställe

- Det är en stor tillgång att ha PET här på vårt sjukhus. Vi behöver inte skicka iväg våra patienter för undersökning som många andra får lov att göra med köbildning och förlängt vårdförlopp som följd. Det slipper vi här. Vi har även möjlighet till molekylär testning här på vårt sjukhus. Det är ett DNA-test som görs på tumörcellerna för att kunna ge en riktad behandling. Vi har allt på plats här och det är väldigt bra, säger Barna Taraczközi.

God planering och snabba åtgärder

- Som patient vill man ju komma igång med åtgärder så snart som möjligt efter att man fått besked om diagnos. Som kontaktsjuksköterska ser jag till att allt är klart inför uppstart, så när patienten kommer för beskedsamtal är planeringen redan gjord och de får tid för fortsatt behandling direkt. Vi har arbetat fram ett väl fungerande arbetssätt här som ger ett bra flöde genom hela kedjan, säger Rose-Marie Birger, kontaktsjuksköterska på lungkliniken.

På bilden från vänster: Barna Taraczközi, Rose-Marie Birger


Sidan granskades den 23 april 2019

Innehållsansvarig: Barna Taraczközi, överläkare och medicinskt ledningsansvarig för lungsektionen

Publicerad av Ulrika Friberg