Personalen prisas för förebyggande av trycksår

Tack vare ett samarbete mellan medarbetare och patienter anläggs inga trycksår på avdelning 12 på hjärt-lung-fysiologiska kliniken. Nu belönas initiativet ”Inga trycksår med mer patientkraft” med Region Örebro läns interna kvalitetspris Diamanten.

Eva Hellberg, avdelningschef på lungavdelning 12, tar emot priset från Rickard Simonsson, regiondirektör.

- Det är väldigt uppmuntrande att vårt vardagsarbete får uppmärksamhet och blir belönat med pris, säger Eva Hellberg, avdelningschef på lungkliniken 12.

Även Michael Sjöberg, ordförande för Region Örebro läns kvalitet- och utvecklingsråd, gläds med vinnarna.

- Diamanten är ett pris som ska gynna utvecklingen av en verksamhet där invånaren är i fokus, och det ska stimulera till utvecklingsarbete där ständiga förbättringar ses som en naturlig del i arbetet. Dessa kriterier stämmer väldigt väl in på årets vinnare, och det är roligt att få dela ut priset till medarbetarna på avdelning 12, säger han.

Inga trycksår på avdelningen

Trycksår orsakar stort lidande för patienter, och kan i värsta fall leda till ett livslångt handikapp. Den vetskapen gjorde att personalen på avdelning 12 blev bekymrade och ilskna när de vid en kontrollmätning hösten 2018 upptäckte att 9 av 21 bedömda patienter, 43 procent, hade trycksår.

Upptäckten fick dem att agera, och de bestämde sig för att det inte ska uppstå några trycksår medan patienterna får vård på deras avdelning. För att uppnå den målsättningen satte sig arbetsgruppen ned för att dels gå igenom nuläget, dels ta fram en plan för nödvändiga förändringar.

- Det som startade som ilska fortsatte med en stark motivation hos hela vår personalgrupp att förändra vårt arbetssätt, säger Eva Hellberg.

Patientens medverkan är avgörande

Att avdelningen lyckats så bra i sitt förändringsarbete beror på flera olika saker. Ökad patientmedverkan är en.

- Att få patienterna till samarbetspartners har varit avgörande för att lyckas med det här, och numera involverar undersköterskorna patienterna redan vid inskrivningen, säger Eva Hellberg.

En annan sak som bidragit till de förbättrade resultaten är bättre riskbedömningar.

- Alla patienter vi får in ska få en hud- och riskbedömning inom 24 timmar, och innan vi påbörjade det här arbetet klarade vi det i 67 procent av fallen. Numera är motsvarande siffra 95-100 procent, vilket gör att vi kan förebygga trycksår på ett helt annat sätt än tidigare, säger Eva Hellberg.

Ni har belönats med Diamanten, vad händer nu?

- Allt detta kräver förstås arbete och det tar tid, men vi är fast beslutna att hålla fast och utveckla vårt arbetssätt. Engagemanget hos medarbetarna är stort, och vi kommer att göra det som krävs för att bevara det goda resultatet. Vi gör det både för patienternas och för vår skull, säger Eva Hellberg.

Juryns motivering

”Ett framgångsrikt förbättringsarbete med engagemang, motivation och patienten som samarbetspartner”.


Sidan granskades den 11 december 2019

Innehållsansvarig: Eva Hellberg

Publicerad av Johanna Berglund