Nyckelfonden delar ut 8 miljoner till värdefull forskning

I 30 år har Nyckelfonden bidragit till den medicinska forskningen på Universitetssjukhuset Örebro. Årets anslag på 8 miljoner går till 18 olika forskargrupper.

- Det känns fantastiskt att Nyckelfonden kan finansiera ännu mer forskning tack vare generösa givare”, säger Annika Rosdahl, stiftelseansvarig.

Hon poängterar att bidragen inte bara gagnar forskarna i regionen utan även länsinnevånarna som snabbt får del av nya medicinska framsteg. Årets 18 forskargrupper ska bland annat forska om tidig identifiering av sepsis, prostatacancer och infektioner hos patienter med multipel skleros (MS).

Undersöker hur moderkakan påverkar tillväxt

Robert Kruse som är forskare på kliniskt forskningslaboratorium inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen ska tillsammans med sina forskarkollegor undersöka bakomliggande faktorer som påverkar moderkakans funktioner vid graviditeter med hämmad fostertillväxt. En normal och välfungerande moderkaka är helt avgörande för en kvinnas graviditet och för fostrets tillväxt och utveckling. En onormal fostertillväxt innebär en påtaglig ökad risk för sjuklighet i början av livet samt när barnet blir äldre.

– Genom att på djupet analysera hur moderkakan påverkas av faktorer hos mamman eller i hennes omgivning ges möjlighet att förstå vad som orsakar en tillväxthämning. Tack vare anslaget från Nyckelfonden kan vi med avancerad metodik på djupet analysera cirka 7000 olika proteiner i ett stort antal moderkakor från mödrar med tillväxthämmade barn i syfte att förstå mekanismen bakom avvikande tillväxt, säger Robert Kruse.

Vikten av tidig rörelseträning

En viktig uppgift för fysioterapeuter som arbetar på en kirurgisk vårdavdelning är rörelseträning med patienter som opererats för cancer. Rörelseträning, mobilisering, är en viktig komponent för en god återhämtning efter kirurgi. I forskningsprojektet undersöks effekter av tidigt insatt rörelseträning, som inleds redan 30 minuter efter att en patient kommer till den postoperativa avdelningen.

– Vi i forskargruppen vill undersöka om det är säkert att börja rörelseträningen så här tidigt och om det leder till positiva effekter för patientens återhämning och mående. Vi kommer att använda vårt bidrag från Nyckelfonden till att genomföra datainsamling och analyser, säger Anette Forsberg, fysioterapeut och verksamhetschef på fysioterapiavdelningen vid Universitetssjukhuset Örebro.

Nyckelfonden ökar anslagen framöver

Under den högtidliga utdelningen av forskarstipendier deltog Nyckelfondens initiativtagare, professor Gunnar Järnerot och före detta sjukhusdirektören Gösta Jedberger. Första utdelningen ägde rum år 1991 då det delades ut 680 000 kronor till åtta forskare. Genom åren har anslagen ökat.

– Tack vare många givmilda givare har insamlingen gått mycket bra. Vår styrelse har därför beslutat att öka anslagen ännu mer framöver, avslutar Annika Rosdahl.

Fakta

Nyckelfonden är en stiftelse som tack vare gåvor och donationer från privatpersoner, organisationer och företag kan finansiera medicinsk forskning vid Universitetssjukhuset Örebro.

Hittills har flera forskningsprojekt om bland annat cancer, hjärtan och mag- och tarmsjukdomar förverkligats. Resultaten kommer till snabb nytta för vården och patienterna.

Läs mer på www.nyckelfonden.se


Sidan granskades den 12 november 2019

Innehållsansvarig: Elin Abelson

Publicerad av Johanna Berglund