Indisk vårdpersonal lär av USÖ: "Unikt besök"

Vårdpersonal från sjukhuset Safdarjung Hospital i Indien besöker USÖ för att få veta mer om arbetet med att förebygga antibiotikaresistens.

Ju mer antibiotika vi använder desto mer ökar resistensen och desto svårare blir det att bota vissa sjukdomar. Med förebyggande arbete, som vårdhygien, minskar risken för smittspridning och i förlängningen behovet av antibiotika. Ronder för att kontrollera hygienrutiner genomförs regelbundet på Universitetssjukhuset Örebro, USÖ. Förskrivningen av antibiotika kontrolleras också rutinmässigt.

När ledande företrädare för ett stort sjukhus i Indien kommer på besök till Örebro den här veckan, den 30 september-3 oktober, är detta något de vill ta del av.

- Från indisk sida har man uttryckt intresse för att se hur vi i Sverige jobbar med frågor som rör vårdhygien, antibiotikaanvändning och smittskydd i praktiken. På USÖ finns många exempel på det systematiska arbetet som görs inom området, som vi är glada att sjukhuset vill dela med sig av, säger Sonja Löfmark, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Safdarjung Hospital ingår i ett samarbete med Indien National Center for Disease Control, NCDC, som har ett uppdrag att förebygga smittsamma sjukdomar i Indien, och Folkhälsomyndigheten i Sverige. De samverkar inom ramen för ett bilateralt projekt om folkhälsa.

- Antibiotikaresistens är ett globalt dilemma. Hur det är i Indien påverkar oss också. Vi i Sverige är angelägna om att det blir en förändring även där, säger Gunnar Hagström, hygiensjuksköterska på USÖ och värd för besöket.

På programmet i Örebro står bland annat en introduktion till Strama och det svenska arbetet mot antibiotikaresistens. Besökarna kommer också att få lära sig mer om ”Infektionsverktyget”, som är ett rapportverktyg för att kunna utvärdera antibiotikaordinationer. Dessutom ska Hans Fredlund, tidigare smittskyddsläkare, berätta om hur vårdhygienarbetet har förändrats över tid.

Besökarna har särskilt önskat att få titta på det förebyggande arbetet inom neonatalvården. De kommer att få besöka neonatalavdelningen samt få en genomgång av hur Ceps-utbildningen går till på Kliniskt träningscenter.

- Det här är ett unikt besök, av personer som har ansvaret för att begränsa antibiotikaresistens i indisk sjukvård. Vi är stolta över att få ta emot dem och visa dem vårt systematiska vårdhygieniska arbete, säger Gunnar Hagström.


Sidan granskades den 30 september 2019

Innehållsansvarig: Gunnar Hagström

Publicerad av Johanna Berglund