USÖ har startat ytterligare 3 standardiserade vårdförlopp för utredning av cancer

Standardiserade vårdförlopp ska minska väntetiderna från välgrundad misstanke om cancer, till behandling.

Införandet av standardiserade vårdförlopp berör alla verksamheter som behandlar cancer, upptäcker cancer eller deltar i utredning av misstänkt cancer, både i privat och offentlig vård.

Vårdriktlinjer för 31 förlopp (3 nya 2018):

Koordinator

Verksamheterna har utsett en koordinator för varje vårdförlopp. Koordinatorns uppgift är bland annat att se till att det finns obokade röntgenresurser och rutiner för snabba provsvar.

Rutiner

Tydliga remissrutiner, kontaktpersoner och kriterier för välgrundad misstanke om cancer finns under vårdriktlinjer för varje diagnos.


Sidan granskades den 19 juni 2018

Publicerad av Eva Overmeer