USÖ blir först i Sverige med cellterapi för behandling av hjärtsvikt

Den 5 mars invigdes ett nytt modernt renrum för framtida forskning och behandling genom cellterapi. Det första projektet innebär en behandling för patienter med kronisk hjärtsvikt. Projektet kommer starta till hösten med tolv patienter.I renrummet kommer Emma Adolfsson som är processansvarig att jobba. Tillsammans med professor Ole Fröbert på hjärt-lung- och fysiologiska kliniken kommer de starta ett projekt för att behandla patienter med hjärtsvikt med hjälp av egna stamceller.
- Vi kommer att använda patientens egna benmärgsceller som vi injicerar direkt i den skadade hjärtmuskeln, förklarar Karin Johansson, molekylärbiolog. Eftersom hjärt- och kärlsjukdomar idag är den vanligaste dödsorsaken i västvärlden och även om det finns många bra behandlingsmetoder så finns det en patientgrupp med kronisk hjärtsvikt som har kvar sina problem även efter behandlingar. - De måste leva med svåra smärtor och många blir invalidiserade med en låg livskvalitet. Dessa patienter hoppas vi kunna erbjuda en förbättrad hjärtfunktion och livskvalitet och vi blir det första sjukhuset i Sverige som genomför det.

Cancer, artros och brännskador

Andra behandlingar med cellterapi kan vara cancerbehandlingar. Genom cellterapi kan celler behandlas för att angripa och döda tumörceller. Ett annat användningsområde är att ersätta skadade broskceller i knäleder hos artrospatienter med odlade broskceller. För svårt brännskadade patienter kan man odla patientens egna hudceller för att laga huden.

Framtida projekt

Satsningen på en GMP-facilitet på USÖ innebär också att nya möjligheter ges inom den högspecialiserade vården. Nationellt pågår också ett projekt, Centre for Advanced Medical Products, CAMP som är finansierat av Vinnova. En av nyckelpersonerna är Gisela Helenius, FoU-samordnare på laboratoriemedicinska kliniken:

-  I CAMP ingår parter från universitetssjukhusen, universiteten och industrin och målet med projektet är att bygga upp ett centrum som ska bli internationellt erkänt. Fokus ska vara tillväxt i industrin och i små och medelstora företag, klinisk praxis, forskning och utbildning, avancerad produktionsteknik och ett framstående innovations- och företagsklimat. För Region Örebros del innebär GMP-faciliteten att vi har möjlighet att vara med i CAMP och bidra med och ta del av den utveckling som projektet genererar.

Fakta

GMP-facilitet och består av ett så kallat renrum som är fritt från damm och andra miljöförstörande partiklar. GMP betyder att all hantering sker enligt Good Maufacturing Practise som är en standard för att säkerställa att läkemedel tillverkas med högsta kvalitet.


Sidan granskades den 19 juni 2018

Publicerad av Eva Overmeer