Nytt traumakoncept och nya metoder som räddar liv utvecklas vid USÖ

En ny metod för behandling av stora blödningar har utvecklats på Universitetssjukhuset Örebro i samarbete med internationella traumacentra.

Kärlkirurgisk operation vid Universitetssjukhuset Örebro

Metoden syftar till att kombinera moderna endovaskulära* tekniker med traditionellt traumaomhändertagande, tidig multidisciplinär utvärdering, återupplivning och slutgiltig kirurgisk behandling av patienter med stora blödningar och cirkulationsrubbningar.

Metoden kallas EndoVascular resuscitation and Trauma Management (EVTM), och är ett tvärvetenskapligt koncept inom akut traumavård. Universitetssjukhuset Örebro är en av pionjärerna och leder utvecklingen i världen tillsammans med andra internationella centra.

Därför samlas, den 7-9 juni, för andra gången på 2 år, cirka 300 traumaintresserade internationella representanter från centra runt om i världen i Örebro för att dela lärdomar, samarbeta och vidareutveckla EVTM-principen inom trauma. Temat är den kombinerade användningen av endovaskulära och öppna kirurgiska metoder för blödningskontroll och återupplivning samt även användandet i icke-traumafall.

EVTM Meeting Örebro 2018

*En skonsam operationsmetod som görs inifrån kärlet. En kateter förs in i blodkärlet, vanligtvis via ett litet snitt i ljumsken. När katetern når skadan på kärlet fästs ett konstgjort kärl i kärlväggen för att reparera den skada som orsakar blödning. Den endovaskulära tekniken har under de senaste två decennierna revolutionerat hur kärlkirurgi utförs idag. Med förbättrade endovaskulära kirurgiska metoder och bilddiagnostisk teknik kan nu minimalt invasiva operationer (titthålskirurgi) utföras för blödningskontroll, något som nu anammats inom traumavärlden och lett ett skifte i behandling av stora blödningar.


Sidan granskades den 19 juni 2018

Innehållsansvarig: Artai Pirouzram

Publicerad av Eva Overmeer