USÖ satsar på neurosjukvård

Till hösten planerar USÖ att öppna en specialiserad avdelning för neurosjukvård på USÖ. Avdelningen ska ta hand om stroke-, hjärn- och spinalskadade patienter, alltifrån från det akuta skedet till rehabilitering.

Syftet är att trygga Region Örebro läns strokeflöde enligt nationella strokeriktlinjer. Avdelningen är ett samarbete mellan neurokliniken och rehabiliteringsmedicinska kliniken. När den är fullt utbyggd kommer den att emot 28 patienter

Rekryterar sjuksköterskor
Just nu pågår rekrytering av sjuksköterskor till avdelningen.

- Vi har börjat en kampanj för att rekrytera sjuksköterskor, berättar Martin Gunnarsson, verksamhetschef på neurokliniken.

-  Vi tror att det kan finnas ett stort intresse, inte bara i Region Örebro län utan också ute i landet och framförallt bland nyutexaminerade sjuksköterskor. Därför kommer vi erbjuda personal utan erfarenhet från detta område vidareutbildning inom bland annat strokesjukvård.

- Neurosjukvården går en spännande framtid till mötes med många nya behandlingsmöjligheter. Vi lägger stor vikt vid att utveckla vården med patienten i fokus, säger Martin Gunnarsson.

Vill nå yngre medarbetare
- Vi annonserar i facktidningar men även på Facebook, eftersom vi tror att det är en bra kanal för att nå just de yngre sjuksköterskorna, säger Ann Hammer, tf verksamhetschef på Rehabmedicinska kliniken.

Läs mer under Lediga jobb på USÖ:s webbplats

 


Sidan granskades den 17 augusti 2015

Innehållsansvarig: Petra Ekenstam

Publicerad av John Swensson