USÖ:s kundrelationsundersökning i regionen är klar

Den högspecialiserade vården är en viktig del av verksamheten vid Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) som har högt uppsatta mål kring detta område. För att kartlägga den faktiska upplevelsen av den högspecialiserade vården hos remittenterna i regionen har USÖ under januari och februari genomfört en kundrelationsundersökning. Undersökningen har gjorts med så kallad Problem Detection Studies (PDS), som är en lyssna-och-lär-metod.

Lyssnar till remittenterna
Marianne Alton, tidigare klinikchef på Lungkliniken, har intervjuat sammanlagt 90 verksamhetschefer vid sjukhusen i Karlstad, Eskilstuna, Falun, Gävle, Hudiksvall och Köping. Syftet var att fånga upp synpunkter på vad som fungerar bra och mindre bra i samarbetet med USÖ och därigenom skapa en medvetenhet om var det finns svagheter och förbättringspotential.

Mycket positiva omdömen
Undersökningens sammantagna resultat visar att USÖ har fått mycket positiva omdömen vad gäller vårdinsatserna, men pekar också på konkreta förbättringsområden: tydlighet i prissättningen, kompetensstöd och information till remittenterna.
     – Det är glädjande att USÖ fått goda omdömen av remittenterna i regionen, säger sjukhusdirektör Tore Öberg. Sjukhuset har ett förtroendekapital att förvalta och de synpunkter som framkommit är värdefulla för sjukhuset och vårt förbättringsarbete kring den högspecialiserade vården. Vi ser det som mycket viktigt att snabbt ta till oss av resultaten för att kunna tillgodose de behov som finns hos våra remittenter. 

Förbättringar utifrån remittenterna
I slutet av mars samlades representanter från USÖ:s sjukhusledning och högspecialiserade kliniker för att sätta igång ett arbete, som ska åtgärda de förbättringsförslag som framkommer av undersökningen. Åtgärdsarbetet pågår nu både på USÖ:s kliniker och övergripande med målet att åtgärder ska vara beslutade och införda i verksamheten till semestern 2006. USÖ planerar en liknande undersökning 2008 och målsättningen är att resultaten förbättrats ytterligare.


Sidan granskades den 31 maj 2019

Innehållsansvarig: Ulrika Julin

Publicerad av Ulrika Friberg