Jour

Kontaktinformation till akutjour på de kliniker som erbjuder denna service.

Handkirurgiska kliniken

Kliniken har två läkarjourlinjer med 24 timmars beredskap även på helger.

Operationspersonalen på Handkirurgiska kliniken har också beredskap under denna tid.

Akuta handfall under jourtid kan opereras på Handkirurgens operationsavdelning och vårdas på klinikens vårdavdelning.

Kontakt via sjukhusets växel.

Thoraxkliniken

Sjukhusbunden jour i thoraxkirurgi nås via sjukhusets växel.

Ögonkliniken

Kliniken har två läkarjourlinjer med 24 timmars beredskap även på helgen. Operationspersonalen på Ögonkliniken har också beredskap under denna tid.

Akuta ögonfall under jourtid kan opereras och vårdas på Ögonklinikens egen operationsavdelning och avd 49.

Kontakt via sjukhusets växel.

Öron- näs- och halskliniken

Jourverksamhet med ansvar för trauma inom huvud & hals tillsammans med Käkkirurgiska kliniken och Plastikkirurgiska kliniken.

Kontakt via sjukhusets växel.

Jour eller bakjour:

Tfn. 019-602 11 11


Sidan granskades den 25 maj 2018

Innehållsansvarig: Ulrika Friberg

Publicerad av Ulrika Friberg

Kontakta oss:

Vxl. 019-602 10 00