Det miljömedvetna sjukhuset

Universitetssjukhuset Örebro är ett miljömedvetet sjukhus. Vi arbetar med ständiga miljöförbättringar för en hållbar utveckling. Miljöaspekten är en del i den dagliga verksamheten med tydliga mål inom områdena upphandling, energi, transport, avfall, kemikalier och läkemedel.

USÖ upphandlar och efterfrågar miljöanpassade och ekologiska produkter i möjligaste mån.

USÖ har lägst energiförbrukning av landets universitetssjukhus. Förbrukningen har en bra miljösammansättning eftersom användningen av eldningsolja minskar.

USÖ tillför minsta möjliga mängd svårnedbrytbara, toxiska eller bioackumulerade läkemedelsrester till omgivningen. Användningen av kemiska produkter som innebär risk för miljö och hälsa minskar.

 


Sidan granskades den 25 maj 2018

Innehållsansvarig: Margareta Grape

Publicerad av Ulrika Friberg