Väntetider vid Öron- näs- och halskliniken

Det finns inga väntelistor för tumörfall. De tas in för utredning inom 5 -10 dagar efter kontakt med oss, om all information finns tillgänglig.

För behandling används enbart planeringstid.

Luftvägsförträngningar eller tracheoesofageala fistlar och esofagusperforationer tas emot akut för behandling efter telefonkontakt med jour/bakjour. Behandling kan dock normalt inte ske nattetid eller under helger.

I övriga fall föreslår vi diskussion med ansvarig läkare. Se kontaktinformation vid varje specialområde.

 


Sidan granskades den 25 maj 2018

Innehållsansvarig: Anders Westerborn

Publicerad av Ulrika Friberg