Säker vård

Patientsäkerhetsarbetet koncentreras på att förebygga och tidigt upptäcka risker för oönskade incidenter.

Att förebygga vårdrelaterade infektioner är en viktig del av kvalitets- och säkerhetsarbetet inom alla former av vård och omvårdnad. Följsamhet till de basala hygienrutinerna och klädreglerna samt antalet vårdrelaterade infektioner följs upp flera gånger per år. Arbetet har bidragit till att USÖ har jämförelsevis låg förekomst av vårdrelaterade infektioner och antalet multiresistenta bakterier.

 


Sidan granskades den 25 maj 2018

Innehållsansvarig: Carina Lindskog

Publicerad av Ulrika Friberg