Medicinsk kvalitet

För våra patienter är det allra viktigaste att vi använder metoder för diagnostik, behandling och omvårdnad som vilar på bästa vetenskapliga grund och att resultaten av våra insatser är av hög medicinsk kvalitet.

Sjukhuset arbetar systematiskt för att följa vetenskapliga rön och att vetenskapligt stödja införande av nya behandlingsmetoder. För att följa upp medicinska resultat och arbeta med ständiga förbättringar deltar USÖ aktivt i ett stort antal kvalitetsregister.

 


Sidan granskades den 25 maj 2018

Innehållsansvarig: Inger Dedorsson

Publicerad av Ulrika Friberg