Urologiska kliniken

Urologkliniken är ansluten till följande kvalitetsregister, se länkar till höger.

Vi har kontinuerlig registrering av nyupptäckta fall av prostatacancer, blåscancer, njurcancer och peniscancer via Regionalt Onkologisk Centra i Uppsala. Dessa register omfattar förutom tumördata och typ av primär-behandling, även kliniska parametrar för uppföljning av behandlingsresultat.


Sidan granskades den 25 maj 2018

Innehållsansvarig: Ove Andrén

Publicerad av Ulrika Friberg