Kvinnokliniken, kvalitetsregister

Regionalt kvalitetsregister

Kliniken har ett regionalt kvalitetsregister sedan 1988 som är heltäckande för Örebroregionen och delar av Uppsalaregionen (efter 2002). Registret är omfattande med diagnosdata, behandlingsdata, recidivdata, biverkningsdata och uppföljningsdata. Registret är grunden för klinikens medicinska kvalitetsmått.

Nationellt kvalitetsregister för assisterad befruktning, Q-IVF
Registret har en egen webbplats med data från och med år 2007. Dessförinnan gav Socialstyrelsen ut summerade årsrapporter.

Internationellt kvalitetsregister

Via organisationen FIGO drivs ett internationellt register över gynekologisk cancer. Publiceras var 3:e år i form av en rapport (Annual Report). Örebrokliniken har sedan slutet av 1970-talet bidragit med alla behandlade patienter till detta register.

Gyn-opregister

Kvinnokliniken deltar sedan 1/1 2007 i det nationella Gyn-opregistret med samtliga operationer, även tumöroperationerna.

Ytterligare uppföljning av patienterna sker via de gynonkologiska registren.

 


Sidan granskades den 25 maj 2018

Innehållsansvarig: Carina Zetterberg

Publicerad av Ulrika Friberg