Kardiologiska kliniken

Nationellt kvalitetsregister för ablationer

Kliniken är ansluten till ett nationellt kvalitetsregister för ablationer, se länk till höger på sidan.


Sidan granskades den 25 maj 2018

Innehållsansvarig: Stella Cizinsky

Publicerad av Ulrika Friberg

Relaterade länkar: