Kvalitetsregister

USÖ arbetar mycket aktivt med nationella kvalitetsregister. Våra kliniker deltar i de allra flesta nationella kvalitetsregister och i ytterligare en del lokala och regionala register. De medicinska resultaten är på  många områden mycket goda.


Sidan granskades den 25 maj 2018

Innehållsansvarig: Ulrika Friberg

Publicerad av Ulrika Friberg