Evidensbaserad medicin

På USÖ har vi hög medvetenhet om vilken vetenskaplig grund våra metoder vilar på, det vill säga vilken evidens som finns för olika åtgärder och behandlingsinsatser.

Sedan tio år finns enheten CAMTÖ (Centre of Assessement for Medical Technology in Örebro) som har till uppgift att stötta införande av nya metoder samt genomföra utbildning i evidensbaserad medicin.

Vid införande av nya metoder och medicinsk teknisk utrustning tillämpas ett systematiskt arbetssätt med bedömning enligt så kallad Mini-HTA (Health Technology Assessment). Metoden innebär en djupare analys av kunskapsläge samt bedömning av konsekvenser för verksamheten innan nya metoder/tekniker införs.

 


Sidan granskades den 8 augusti 2018

Innehållsansvarig: Inger Dedorsson

Publicerad av Ulrika Friberg