Kvalitet

Ögonkliniken vid USÖ
Universitetssjukhuset Örebro är ett hälso- och sjukvårdscentrum i stark utveckling. Vi bedriver bred och tillgänglig basal- och högspecialiserad vård i en trygg och säker miljö. Vi är stolta över vårt sjukhus och bygger vårt arbete på professionalism, engagemang och personligt bemötande.

Som universitetssjukhus vill vi erbjuda våra patienter en modern och tillgänglig sjukvård på bästa möjliga vetenskapliga grund. Flera specialiteter är uppmärksammade utanför landets gränser och forskning bedrivs inom många områden.

 

 


Sidan granskades den 25 maj 2018

Innehållsansvarig: Gustav Ekbäck

Publicerad av Ulrika Friberg