Urologiska kliniken får utbilda specialistläkare inom Europa

Urologiska kliniken på USÖ har som enda urologiska klinik i Sverige fått en EBU-ackreditering* för att utbilda specialistläkare från hela Europa.

God utbildningskvalitet

Ackrediteringen är ett tydligt tecken på att kliniken har en bra utbildningsverksamhet, och sätter urologin på USÖ på kartan i hela Europa.

– För oss på kliniken är ackrediteringen viktig för att behålla vårt stora internationella kontaktnät. Det gör det möjligt för unga urologer i Europa att få stipendier för att utbilda sig hos oss under längre eller kortare tid. Det bekräftar också vår ställning som en av Sveriges ledande utbildningskliniker, säger Ove Andrén, klinikchef på Urologiska kliniken. 

Höga betyg till kliniken

EBU:s granskning resulterade i att Urologiska kliniken fick 15 av 18 möjliga poäng, vilket är ett mycket högt betyg.  Det visar att kliniken har god handledning, en bred klinisk verksamhet och bra forskning.

*EBU (European Board of Urology) är den europeiska motsvarigheten till svenska SPUR (specialistutbildningsrådet). EBU har efter granskning av verksamheten på Urologiska kliniken gett ackreditering i fem år för att utbilda urologer. Genom ackrediteringen kan läkare från hela Europa komma till USÖ och utbilda sig till specialistläkare i urologi. På USÖ:s urologiska klinik finns möjlighet till att tillgodogöra sig full urologexamen eller enstaka kurser inom specialområden som endourlogogi, striktur- och implantatkirurgi eller penis- och blåscancer. Med en EBU-examen kan man som läkare arbeta över hela Europa.

 


Sidan granskades den 25 maj 2018

Innehållsansvarig: Ove Andrén

Publicerad av Ulrika Friberg