Instrument, Urologiska kliniken

Välkommen till Urologkliniken

Urologkliniken i Örebro är en klinik med ca 110 anställda, varav tolv specialistläkare och fem ST-läkare. Vår avdelning har 18 vårdplatser vardagar och 10 vpl helger. Vi har en mottagning och en egen operationsavdelning.

Under 2016 utförde vi 1400 operationer och ca 8800 läkarbesök. Vi har vår egen urologspecialist på Akutmottagningen dagtid samt egen urologspecialist som bakjour kvällar och helger.

Den verksamhet vi bedriver är bred och innefattar allt från basal urologisk vård till högspecialiserad urologisk vård. De största sjukdomsgrupperna vi behandlar är prostatacancer, blåscancer, vattenkastningsbesvär och njurstenssjukdomar.

Vid kliniken finns stor kompetens framförallt vad gäller endoskopisk urologi, proteskirurgi, prostata-, njur-, penis- och blåscancerkirurgi.

Forskning och utveckling är en viktig del i vår verksamhet. Vi har som enda urologiska klinik i Sverige fått en EBU-ackreditering* för att utbilda specialistläkare från hela Europa.


Sidan granskades den 25 oktober 2018

Innehållsansvarig: Ove Andrén

Publicerad av Elin Sjödin

Kontakt:

Verksamhetschef

Pernilla Sundqvist
Vxl. 019-602 10 00