-

Ortopediska kliniken

Sedan 2016 är Ortopediska kliniken en gemensam klinik som finns på tre olika platser i länet; Universitetssjukhuset Örebro, Karlskoga lasarett och Lindesbergs lasarett.

Som en klinik på tre enheter har vi en ledning och ett uppdrag inom regionen. För att hjälpa dig på bästa sätt har vi samlat vår kunskap kring olika diagnoser och operationer på våra olika enheter. Genom att samla kompetenser och kunskaper i olika sektioner skapar vi möjlighet att vara bäst på det vi gör! Detta innebär att vi kan ge en god och säker vård av hög kvalitet.

Specialiserad vård
I Lindesberg arbetar vi främst med knä- och höftproblem hos patienter som drabbats av förslitningar (artros) i dessa leder och är i behov av knä-eller höftprotes. I Karlskoga är vi specialiserade inom axelkirurgi och mjukdelsskador i knän. Inom axelområdet utför vi flera olika typer av operationer och när det gäller knäskador opererar vi menisker och korsbandsskador med titthålskirurgi, så kallad artroskopi. I Örebro utreds, behandlas och opereras patienter med rygg- och fotproblem samt barn med ortopediska problem.

Tack vare att vi specialiserat oss är variationen av behandlingar på varje enhet liten men volymerna stora - vi blir extra duktiga på det vi gör! Det är också viktigt att träffa dig igen på samma ställe där du blivit opererad, exempelvis vid ditt återbesök. Det kan medföra en längre resa för dig och det ber vi om din förståelse för, men vi vill betona att det är för att du ska få en så bra vård som möjligt.

På samtliga enheter arbetar vi med akuta ortopediska skador, dock är vår traumaverksamhet förlagd till Örebro. I Örebro och Karlskoga har vi dessutom ett samarbete med geriatriska respektive medicinska kliniken för våra multisjuka äldre patienter. Härmed erbjuder vi vård anpassad utifrån hela livs- och sjukdomssituationen och är särskilt duktiga på rehabilitering av lite äldre patienter med ortopediska skador.

Forskning
Vi är en universitetsjukvårdsenhet vilket innebär att på klinikens alla sjukhus bedriver vi forskning och utbildning. Som patient hos oss får du information om pågående forskningsprojekt och tillfrågas givetvis om det är aktuellt med deltagande i samband med besök hos oss. Förutom forskning utbildar vi även framtidens vårdpersonal och hos oss kan du träffa studenter vid alla typer av vårdtillfällen. Välkommen att läsa mer om vår forskning och utbildning 


Sidan granskades den 5 juli 2018

Innehållsansvarig: Kristina Lood

Publicerad av Åsa Öberg

Kontakta oss:

Verksamhetschef:
Ewald Ornstein

Telefon växel 019-602 10 00