Onkologiska kliniken, brachy

Onkologiska kliniken

Vård och vetenskap i samverkan

Onkologiska kliniken startade som egen klinik 1958. 1 mars 2011 genomfördes en sammanslagning av de två separata klinikerna för allmän onkologi och gynekologisk onkologi till dagens onkologiska klinik. Vi är i dag drygt 170 medarbetare. Vår huvudsakliga verksamhet består av behandling, utredning och uppföljning av patienter med cancersjukdomar.

Vi skall i första hand erbjuda onkologisk behandling till invånarna i Örebro län. Förutom vårt länsuppdrag bedriver vi högspecialiserad cancerbehandling framförallt för patienter med cancer i huvud- och halsområdet, gynekologisk cancer och prostatacancer. Detta är en verksamhet som sker i nära samarbete med ett flertal andra kliniker på USÖ där behandlingsbeslut tas i multidisciplinära ronder. Behandling av patienter med huvud- och halscancer sker i nära samarbete med ”Centrum för huvud- och halsonkologi”, patienter med gynekologisk cancer i  samarbete med kvinnokliniken och patienter med prostatacancer i samarbete med urologiska kliniken.

Vi har sedan flera år en omfattande brachyterapiverksamhet, med både PDR och HDR. Brachyterapi är en strålbehandlingsmetod som innebär att man ger en hög stråldos direkt i tumören. Metoden används bland annat för patienter med gynekologisk cancer, prostatacancer, huvud- och halscancer, bröstcancer och analcancer.

Kliniken består av fyra enheter; en vårdavdelning, en mottagning för remisspatienter och patienter som går på kontroll, en behandlingsenhet för cytostatika och annan medicinsk tumörbehandling samt en strålbehandlingsavdelning med tre linjäracceleratorer.
Vi har en klinisk prövningsenhet med forskningssköterskor, psykosocial enhet med kuratorer och arbetsterapeut och ett sekretariat.


Sidan granskades den 13 februari 2017

Innehållsansvarig: Johan Ahlgren

Publicerad av Vivi-Anne Sandgren

Kontakta oss

Telefon växel 019-602 10 00

Verksamhetschef:
Johan Ahlgren

Strålbehandling:
Johan Reizenstein

Brachyterapi:

Bengt Johansson

Cytostatikabehandling:
Urban Jerlström

Gynekologisk onkologi:

Louise Bohr Mordhorst