Ögonkliniken

Välkommen till Ögonkliniken

Ögonkliniken i Örebro, med drygt 120 anställda, är en av landets fem största ögonkliniker. Kliniken är uppdelad i en medicinsk och en kirurgisk enhet. Årligen har kliniken cirka 44 000 patientkontakter.

En omfattande operationsverksamhet innefattande t ex katarakt- och glaukomingrepp på läns- och regionnivå bedrivs. Högspecialiserad näthinne-, hornhinne- och glaskroppskirurgi utförs. Årligen utförs drygt 7000 ingrepp (inklusive makulainjektioner).

Sjukhuset har en egen hornhinnebank.

Ögonkliniken vill vara i frontlinjen i klinisk verksamhet och ge våra patienter en vård av högsta kvalitet och att vara en aktiv utbildnings- och undervisningsklinik.

Ögonklinkens vision
Här vill jag arbeta - här vill jag vara patient


Sidan granskades den 23 juni 2020

Innehållsansvarig: Petra Hedlund

Publicerad av Louise Rosén

Kontakta oss:

Till Dig som vill rådgöra om eller skicka remiss på patient till oss på Ögonkliniken.

Besöksadress:

A-huset, vån 8
Tel:  019-602 10 00
Fax:  019-602 10 52 

Avd 49

Tel: 019-602 14 31
Fax: 019-10 16 32 dygnet runt

Verksamhetschef

Petra Hedlund

Sektionschef medicinska enheten

Sema Elkor

Sektionschef kirurgiska enheten

Dan Öhman

Ansvarig FoU:

Birgitta Ejdervik-Lindblad

Webbansvarig:

Kristina Danielsson
Louise Rosén