Öronkliniken, instrument

Välkommen till Öron- näs och halskliniken

Öron-, näs- och halskliniken i Örebro har ca 65 anställda, varav läkare med en omfattande verksamhet inom specialiteten. Vi har tillgång till 18 vårdplatser under veckan för slutenvård och har en egen operationsavdelning. Dygnet runt finns jourverksamhet med primärjour på sjukhuset.

Högspecialiserad verksamhet:

Huvud- & halscancer:

I samarbete med onkologiska kliniken, käkkirurgiska kliniken och plastik-kirurgiska kliniken utreder vi och behandlar maligna tumörer i huvud- och halsområdet. Vi har tillgång till avancerad kirurgi såväl som rekonstruktion samt strålbehandling och cytostatikabehandling. Vi arbetar också med fotokemisk behandling. Alla patienter utreds hos ÖNH kliniken men behandlingsbeslut tas på gemensam rond. Vi har ett eget kvalitetsregister för kvalitetskontroll med > 2 000 patienter registrerade.

Thyreoideacancer:

Vi har stor erfarenhet i handläggning av avancerad nyupptäckt eller recidiverande thyreoideacancer (t.ex. med inväxt i larynx och trachea eller med komplicerad metastasering på halsen).

BAHA:

Mångårig vana vid operation av benförankrade hörapparater på patienter som inte kan ha vanliga hörapparater.

Cochleaimplantat:

Vi utreder och behandlar vuxna patienter med grav hörselnedsättning/dövhet som kan ha behov av cochleärt implantat. Remiss ställs till CI-teamet, se vidare relaterad länk.

Luftvägsförträngingar:

Benigna och maligna förträngningar i larynx eller trachea/bronker hos patienter i alla åldrar handläggs vid kliniken. Tracheooesophageala fistlar och esofagusperforationer behandlas framgångsrikt med stentning.

Spottstenar:

Sialaendoskopi med stenextraktion via Holmium YAG laser eller med korg fr.a. i parotis men även submandibularis.

Foniatri

Foniatri med 2 foniatrer som i samarbete med Logopedi och Foniatri diagnostiserar och behandlar röststörningar av olika slag. Bl.a. botoxinjektioner i larynx och medialiseringsoperationer. Botoxbehandling vid Freys syndrom sker också på Logopedi och foniatri.

Allergiverksamhet

Allergiverksamhet med utredning, inklusive läkemedelsprovokationer bl.a. antibiotika och lokalanestetika. Vi har f.n. 90 patienter i vaccinationsbehandling.


Sidan granskades den 8 augusti 2018

Innehållsansvarig: Anders Westerborn

Publicerad av Ulrika Friberg

Kontakta oss:

Tumörverksamheten

Direkttelefon till ansvarig tumörkirurg Tel. 019-602 14 14

Väntelistan

Fax: 019-602 23 90

Tel. 019-602 10 00 växel

Thyreoideacancer ansvarig

Anders Westerborn
Åke Randestad

Jour 

Trauma huvud & hals