Neurologiska rörelsestörningar – Movement disorders

  •  Neurokliniken bedriver diagnostik, behandling och uppföljning av olika neurologiska rörelsestörningar t ex Parkinsons sjukdom och andra basalgangliesjukdomar, tremorsjukdomar och dystoni.

  • På kliniken finns multidisciplinär kompetens representerad – förutom specialintresserade läkare även sjukgymnaster och arbetsterapeuter samt mottagningssjuksköterska med Parkinsonprofilering. Till kliniken finns även knuten en sjuksköterska på deltid med specialkompetens för omvårdnads- och anhörigfrågor vid Parkinsons sjukdom och liknande tillstånd.

  • Utöver traditionell farmakologisk Parkinsonbehandling värderar vi förutsättningar för, initerar och följer upp avancerad behandling med apomorfin och DuoDopa.

  • Bedömning och selektion av patienter lämpade för stereotaktisk kirurgisk behandling med DBS (Deep Brain Stimulation) utföres också.

  • På USÖ:s röntgenklinik (nuklearmedicinska sektionen) finns också möjlighet till s k DAT-scanundersökning som är ett värdefullt differentialdiagnostiskt hjälpmedel vid vissa former av parkinsonism och tremor.

Sidan granskades den 28 maj 2012

Publicerad av Marie Lokander