Behandling med botulinumtoxin vid dystoni, hemifacialisspasm, fokal spactisitet mm

  • Neurokliniken bedriver sedan början av 1990-talet injektionsbehandling med Botulinumtoxin. Det är en effektiv och säker behandling vid olika typer av fokal och segmentell dystoni, tex cervikal dystoni (spasmodisk torticollis).

  • Botulinumtoxin är numer att betrakta som förstahandsbehandling vid sk hemifacialisspasm och flera läkare vid kliniken har stor erfarenhet av denna behandling.

  • Fokal spasticitet är ytterligare ett område där botulinumtoxin fått allt större betydelse. Injektionsbehandling med botulinumtoxin är här ett bra komplement till övriga behandlingsåtgärder vid spasticitet vid t ex stroke, MS, CP och traumatisk skall- och ryggmärgsskada. Spasticitetsbehandling bedrivs även vid rehabiliteringsmedicinska kliniken där även möjlighet till perifer nervblockad med fenol finns som ytterligare komplement till fysikalisk behandling vid t ex svår höftadduktorspasticitet.

Sidan granskades den 28 maj 2012

Publicerad av Marie Lokander