Neuro- och rehabmedicinska kliniken

Neuroklinken och rehabiliteringsmedicinska kliniken går ihop och bildar en ny gemensam klinik den 1 januari 2017. Sammanslagningen av de två klinikerna handlar i stora drag om att få lättare att möta patienternas behov av tillgång till flera kompetenser genom hela vårdkedjan.

Utvecklingen inom neurosjukvården går snabbt. Det kommer hela tiden nya behandlingsmetoder och nationella riktlinjer. Det finns även ett större behov av tillgång till rehabiliteringsinsatser mycket tidigare och genom hela vårdkedjan. Detta ställer krav på en effektiv organisation.

Patienterna har olika behov av kompetenser under resans gång. Tanken är att detta ska möjliggöra att vi istället för att skicka dem mellan oss i vårdkedjan kan samlas runt dem så att de får tillgång till kompetensen i olika skeden av kedjan

Neurokliniken

Rehabiliteringsmedicinska kliniken


Sidan granskades den 8 augusti 2018

Innehållsansvarig: Ulrika Friberg

Publicerad av Ulrika Friberg

Kontakt oss:

Verksamhetschef:
Martin Gunnarsson
Telefon växel 019-602 10 00