-

Medicinska kliniken

Medicinska kliniken ansvarar för länsdelsmedicinen inom eget upptagsområde, länsmedicin för Örebro och viss högspecialiserad vård för regionen

Kliniken är indelad i fem sektioner; allmän internmedicin, endokrinologi och diabetes, hematologi, nefrologi samt gastroenterologi.

Klinikens största uppdrag är att ta hand om de patienter, ofta äldre och multisjuka, som behöver akut invärtesmedicinsk vård och i detta uppdrag är alla på kliniken engagerade.

Kliniken har en omfattande forskningsverksamhet framförallt inom områdena inflammatoriska tarmsjukdomar, endokrinologi och maligna blodsjukdomar.

Kliniken har en god akademisk förankring med 3 professurer vid Örebro Universitet.

Vårt högspecialiserade utbud är anorektal manometri, autolog stamcellstransplantation, dubbelballongenteroskopi samt kapselendoskopi.

Kliniken har ansvar för ST-utbildning i allmän internmedicin, njurmedicin, hematologi, endokrinologi och gastroenterologi inom länet och i regionen. 


Sidan granskades den 15 oktober 2018

Innehållsansvarig: Ewa Öhrling

Publicerad av Mia Lagerroos

Kontakta oss:

Verksamhetschef:
Ewa Öhrling

Telefon växel 019-602 10 00