Bild på provrör, Laboratoriemedicin USÖ

Laboratoriemedicinska kliniken

Laboratoriemedicinska kliniken bedriver en bred verksamhet inom disciplinerna

  • Klinisk bakteriologi och virologi
  • Klinisk immunologi och transfusionsmedicin
  • Klinisk kemi
  • Klinisk patologi

Inom samtliga områden utförs ett antal analyser av högspecialiserad karaktär.
Till kliniken hör även hornhinnebank, sterilteknik, AK-mottagning och aferesverksamhet..

Klinikens forsknings- och utvecklingsenhet (FoU) bedriver forskning i samverkan med forskargrupper dels inom USÖ. men även nationellt och internationellt.

Slutligen kan vi nämna att vi är ett internationellt samarbetscentrum till WHO (världshälsoorganisationen) rörande gonorré och andra sexuellt överförbara infektioner. På nationell nivå är vi referenslaboratorium för patogena Neisseria.


Sidan granskades den 7 juni 2018

Innehållsansvarig: Ulrika Friberg

Publicerad av Ulrika Friberg