Tumörkirurgi

Tumörkirurgiska patienter vårdas på avdelning 23 som är belägen på våning 3 i B-huset.

Klinikens tumörteam består av 3 vana tumörkirurger, 2 blivande tumörkirurger på olika erfarenhetsnivå, 4 specialinriktade sjuksköterskor/barnmorskor (från avdelning och operation), undersköterska, kurator och sekreterare. Ansvarig tumörkirurg finns i tjänst alla vardagar och går att nå via sjukhusets växel.

Tumörteamet samarbetar med gynonkologiska specialister vid utredningar och bedömningar av patienter samt med kirurger specialiserade på ”nedre gastro” och urologer vid utredning och operationer av avancerade cancrar och tumörrecidiv. Kvinnoklinikens tumörkirurger tillsammans med kirurger och urologer bildar ett bäckenkirurgiskt team som samarbetar över specialistgränserna för att optimera operationsresultatet för patienter med avancerad eller recidiverande tumörsjukdom.

Behandlingen av gynekologisk cancer, både den kirurgiska och den postoperativa behandlingen med cytostatika, har under de senaste åren förbättrats och långtidsöverlevnaden för patienterna har ökat. Detta i sin tur har medfört att antalet operabla recidivcancrar ökat. Dessa kräver ofta avancerad kirurgi där samtliga 3 discipliner i det bäckenkirurgiska teamet är involverade i både utredning och operation av patienterna.


Sidan granskades den 9 maj 2011

Innehållsansvarig: Fatma Bäckman

Publicerad av Margareta Fredriksson

Kontakta oss:

Vxl 019-602 10 00

Tjänstgörande ansvarig tumörkirurg nås via sjukhusets växel.


Remisser ska adresseras till:
Tumörteamet
Kvinnokliniken USÖ
Avd 23
701 85 Örebro


Medicinskt ansvarig:

Öl Fatma Bäckman


Tumörteamets läkare:

Fatma Bäckman
René Bangshöj
Luz Ladi
Lena Wijk
Clelia Daverio
Inga Steinberga


Planeringsansvarig sjuksköterska:

Vårdavdelning 23, Ingegerd Wilhelmsson

Relaterade länkar