Örebro först att erbjuda KUB till alla gravida

Örebro läns landsting är först i landet att erbjuda riskbedömningsmetoden KUB* till alla gravida kvinnor/par som önskar, oavsett ålder. För att ge goda möjligheter till ett välgrundat beslut finns särskilt utbildade barnmorskor, så kallade Frejabarnmorskor, med uppgift att hålla i samtal inför beslut om riskvärdering och fosterdiagnostik. Förhoppningen är att kunna erbjuda Frejasamtal och KUB även till kvinnor/par utanför Örebro län.

Samtal till stöd för välgrundat beslut

Alla gravida kvinnor/par rekommenderas ett Frejasamtal för att få tillräcklig information för att kunna göra ett genomtänkt beslut om riskvärdering eller fosterdiagnostik. Frejabarnmorskorna utgörs av en mindre grupp barnmorskor som fått en utbildning betonat på etik och samtalsmetodik.      

Frejabarnmorskorna ansvarar för alla samtal kring riskvärdering och fosterdiagnostik. Detta innebär att varje Frejabarnmorska tar emot fler patienter och får en större erfarenhet, vilket också förhoppningsvis leder till en högre kvalitet på samtalen. Tiden för diskussion kring fosterdiagnostik har med denna modell utökats till ca 20 minuter; tidigare har varje barnmorska använt i medeltal 5-10 minuter för dessa samtal.

Det finns även en Frejabarnmorska som fokuserar på kvinnor med annan etnisk bakgrund och förhoppningsvis kan samtalen utvecklas specifikt för kvinnor från andra kulturer. Det blir även viktigt att utvärdera detta arbetssätt framöver.

Strukturerad samtalsmodell främjar kvaliteten

Frejabarnmorskornas samtal bygger på att ge god information kring olika aspekter på fosterdiagnostik och utgå från patientens frågor och funderingar. Metodiken innebär att det finns givna ramar för vad som ska tas upp i samtalet, när och hur.

Helena Fadl, överläkare kvinnokliniken– Vi har arbetet mycket medvetet kring hur vi informerar om KUB och annan fosterdiagnostik, säger Helena Fadl, mödrahälsovårdsöverläkare vid Universitetssjukhuset Örebro (USÖ). Det är viktigt att förstå att de flesta barn är friska, att KUB är en sannolikhetsbedömning och att ingen kan garantera ett friskt barn trots de olika metoderna som finns tillgängliga. Freja barnmorskorna måste vara lyhörda inför patienten; vi skall inte säga vad som är rätt eller fel för den enskilda individen.

Föräldrarna kommer att göra olika beslut. Vissa vill veta så mycket som möjligt om fostret, andra upplever att undersökningar skapar oro. En del väljer att avbryta en graviditet på grund av sjukdom/avvikelse hos fostret, medan andra vill föda sitt barn ändå. För vissa ger diagnostiken en möjlighet att förbereda sig på hur man ska ta hand om ett barn som föds med en avvikelse eller ett handikapp. Här har Frejabarnmorskorna en mycket viktig roll att informera blivande föräldrar i deras överväganden.

Kompletterande information och boka tid på internet

Samtal hos Frejabarnmorska bokas via barnmorskan på Mödravårdscentralen. På vårdcentralen tas också det blodprov som är nödvändigt för ett KUB-test. För att sedan gå vidare och göra ultraljud för nackuppklarningstest (NUPP) krävs ett ställningstagande och en aktiv handling från kvinnan/paret, som själva ansvarar för att boka en tid för NUPP-test, antingen via Internet eller via telefon. Detta är en del av det aktiva valet och under de första 3 veckorna har det inte uppstått några som helst bekymmer med tidbokningen.

– Som ett komplement till Frejasamtalen har vi utvecklat en hemsida med information om avvikelser, metoder för riskvärdering och fosterdiagnostik, samt möjligheter till råd och stöd. Skriftlig och muntlig information kompletterar varandra. Här kan man också boka tid till NUPP-test.

Många vill göra KUB-test

Intresset för KUB har varit stort sedan man började erbjuda testet till alla i början av november. 

– Många gravida kvinnor/par är intresserade av att göra KUB-test, men många avstår också, avslutar Ingrid Östlund, områdeschef för Område Barn- och Kvinnosjukvård vid USÖ. Efterfrågan är inte unik för Örebro län, utan vi hoppas kunna utveckla vårt koncept för att erbjuda såväl information som test till intresserade som bor utanför vårt eget län.


Sidan granskades den 28 mars 2012

Innehållsansvarig: Helena Fadl

Publicerad av Agneta Strömberg

Kontakta oss:

Verksamhetschef

René Bangshöj
Tel 019- 602 15 46 (sekreterare) 
 

Överläkare

Helena Fadl
Tel 019-602 12 52,
070-393 70 35

 

Är du patient, kontakta
Specialistmödravården
Tel 019- 602 20 29