Nya behandlingsmetoder

Behandlingen av kvinnor med gynekologisk cancer utvecklas snabbt. Fortfarande är kvaliteten på den kirurgiska behandlingen grundstommen för ett gott behandlingsresultat, totalt sett.

Kvinnokliniken på USÖ arbetar sedan flera år med ett tumörteam som utreder och opererar kvinnor med gynekologiska tumörer från hela regionen. Arbetet sker i nära samarbete med gynonkologiska kliniken, kirurgkliniken och urologkliniken.


Sidan granskades den 25 maj 2018

Innehållsansvarig: Carina Zetterberg

Publicerad av Ulrika Friberg