Högspecialiserade områden

Kliniken tar emot patienter för operation av cervixcancer, avancerad ovarialcancer, vulvacancer och recidivcancer från regionen. Samarbete med Karlstad sker med sentinel node teknik vid vulvacancer.

Fertilitetsvård med IVF, ICSI och donationsverksamhet.

Graviditetsimmuniseringar. Kliniken har sedan lång tid tillbaka en särskild Perinatalgrupp bestående av Obstetriker, Blodgruppsserologer samt Neonatologer, vilka diskuterar och rekommenderar provtagningar, utredningar och behandlingar vid uppkommen alloimmunisering under graviditet. Perinatalgruppen är tillgänglig för rådgivning vad gäller graviditetsimmuniseringar från hela landet.


Sidan granskades den 1 juni 2013

Innehållsansvarig: Carina Zetterberg

Publicerad av Anna Wistrand