Infertilitetsutredning

Patienten kan remitteras till eller själva kontakta fertilitetsenheten, som hör till kvinnokliniken.

Fertilitetsenheten erbjuder infertilitetsbehandling till heterosexuella och lesbiska par samt till ensamstående kvinnor.

Övre åldersgräns för landstingsfinansierad behandling är ej fyllda 40 år för kvinna i behandling. Vid privatfinansierad behandling får kvinna i behandling ej ha fyllt 42 år. Heterosexuella och lesbiska par ska ha en stabil relation och vara gifta eller sammanboende. För heterosexuella par krävs i regel minst ett års egna gravidtitietsförsök före utredning, men om det finns kända infertilitetsorsaker, inklusive kvinnans ålder, kan paret tas emot tidigare.

Om kvinnan är överviktig bör hon direkt informeras om viktgränser för behandling (BMI bör vara under 30, absolut gräns BMI 35) så att väntetiden inte förlängs på grund av bristande information. Rökare bör informeras om att tobak försämrar graviditetschansen såväl vid egna försök som vid behandling.

Spermaprover under infertilitetsutredning
analyseras på fertilitetsenheten. Se information och remiss på Region Örebro läns intranät (åtkomligt inom regionen). Det går förstås också att kontakta fertilitetsenheten.

Remiss spermieanalys


 


Sidan granskades den 7 oktober 2020

Innehållsansvarig: Juliane Baumgart

Publicerad av Agneta Nyström

Kontakta oss:

Fertilitetsenheten 
Tel 019-602 18 95

Medicinskt ansvarig:
Juliane Baumgart
Tel 019-602 10 00 vx

Fertilitetsenheten har inte remisstvång

Relaterade länkar