Fertilitetsbevarande åtgärder för kvinnor och män – beredskap sommar 2020

Information till remittenter.

Fertilitetsenheten, USÖ har stängt för behandlingar fr o m vecka 26 t o m vecka 32.

Fertilitetsenhetens laboratorium, USÖ har under stängningsperioden beredskap för infrysning av ägg, embryon och spermier i fertilitetsbevarande syfte.

Vecka 29 remitteras patienter för infrysning av ägg och embryon till Reproduktionsmedicinskt centrum i Linköping, se separat information via länkarna nedan.

Sommarinfo 2020: Fertilitetsbevarande åtgärd kvinnor (pdf)

På Fertilitetsenheten, USÖ finns möjlighet till infrysning av spermier under hela stängningsperioden.

Specialistvårdsremiss krävs för remittering av patienter från vårdinrättning utanför Region Örebro län.

Vid remittering av patient till Fertilitetsenheten under stängningsperioden gäller telefontid vardagar kl. 08:00-12:00telefonnummer 019–602 11 18.

Inför frysförvaring krävs nedanstående infektionsscreening. Alla provsvaren ska vara negativa och bifogas tillsammans med remissen.

Observera att tidsbokning ej kan ske förrän negativa provsvar erhållits.

Infektionsscreening:

HIV (Anti-HIV)

Hepatit B (anti-HBc samt HbsAg)

Hepatit C (anti-HCV)

HTLV I och II (anti-HTLV I/II)

Lues (syfilis-ak)

 


Sidan granskades den 23 juni 2020

Innehållsansvarig: Maria Skoog

Publicerad av John Swensson