Fertilitetsenheten

Fertilitetsenheten - som är en del av Universitetssjukhusets kvinnoklinik - är specialiserad på utredning och behandling av ofrivillig barnlöshet.

Beredskap sommaren 2020


Fertilitetsbevarande åtgärder för kvinnor och män – beredskap sommar 2020 >>
 


Vidare utförs fertilitetsbevarande åtgärder till exempel infrysning av spermier eller ägg inför cancerbehandling.

Donation
IVF-behandling med donerade ägg eller spermier för heterosexuella par är tillåten i Sverige sedan år 2003. I Örebro påbörjades donationsbehandlingar 2004 - 2005.

För lesbiska par är infertilitetsbehandling med donerade spermier tillåten från 1 juli 2005. När lesbiska par får barn efter behandling med donerade spermier i Sverige blir båda kvinnorna i paret juridiska föräldrar till barnet/barnen.

Från 1 april 2016 är infertilitetsbehandling med donerade spermier tillåten för ensamstående kvinnor.

Äggdonation förutsätter provrörsbefruktning medan spermiedonation kan göras antingen som provrörsbefruktning eller genom insemination i livmodern.

 

Behandling av ofrivillig barnlöshet håller god kvalitet

Fertilitetsenhetens omfattande kvalitetsarbete mot ISO 9001:2008* resulterade 2009 i att verksamheten godkändes och certifierades av kvalitetsgranskaren "Det Norske Veritas". Certifieringen innebär att fertilitetsverksamheten genomgått en objektiv granskning som visar att USÖ har en mycket god kvalitet på utredning och behandling av ofrivillig barnlöshet.

*Internationella standardiseringsorganisationen (ISO) arbetar med kvalitetsledning inom flertalet områden, däribland hälso- och sjukvård. Denna kvalitetsledning innebär tekniker och metoder för hur en organisation ska styra, leda och utveckla den genomgripande kvaliteten på sina aktiviteter.

Läs mer Behandling av ofrivillig barnlöshet
 


Sidan granskades den 22 juni 2020

Innehållsansvarig: Gabriella Widlund

Publicerad av John Swensson

Kontakta oss:

Fertilitetsenheten 
Tel 019-602 18 95

Medicinskt ansvarig:
Juliane Baumgart
Tel 019-602 10 00 vx

Fertilitetsenheten har inte remisstvång.