Instrument, Kvinnokliniken

Kvinnokliniken

Kvinnokliniken erbjuder och bedriver:

  • Öppen, sluten och akut gynekologisk vård
  • Gynekologisk tumörvård i nära samarbete med onkologiska kliniken och vid särskilda behov tillsammans med kirurg/urolog i det bäckenkirurgiska teamet.
  • Förlossningsvård, fosterdiagnostik och obstetrisk riskvård i nära samarbete med neonatologer
  • Fertilitetsvård med IVF, ICSI och donationsverksamhet

Vi har forskningsfokus på klinisk patientnära forskning. Ett positivt utbildningsklimat är viktigt för oss.

Kliniken består av 7 enheter och är belägen i B-huset.

 


Sidan granskades den 5 juni 2019

Innehållsansvarig: Gill Kullberg

Publicerad av Agneta Nyström

Kontakta oss:

Verksamhetschef
Gill Kullberg

Telefon växel 019-602 10 00