Kirurgiska kliniken

Kirurgiska kliniken

Kirurgiska klinken ansvarar för länsdelskirurgin inom eget upptagningsområde, länskirurgin för Örebro län, och viss högspecialiserad vård för regionen.

Högspecialiserat område är obesitaskirurgi.

Forskningsfokus ligger på de högspecialiserade områdena, och på epidemiologiska studier vid bröstcancer, utveckling av behandlingen vid cancer recti samt metabolism och inflammation vid kirurgisk sjukdom och kirurgisk åtgärd.

Kliniken har en god akademisk förankring genom professur vid Örebro universitet.


Sidan granskades den 13 december 2018

Innehållsansvarig: Peter Flodström

Publicerad av Marianne Janmark

Kontakta oss:

Verksamhetschef

Peter Flodström 

Telefon växel 019-602 10 00

Bröst-, endokrinsektionen

Läkarchef
Leszek Kulalski

Kolorektalsektionen

Läkarchef 
Bayar Baban 

Övre gastrosektionen

Läkarchef
Eva Szabo