Nalleöron

Barn- och ungdomskliniken

Barn- och ungdomskliniken har 180 -190 anställda varav cirka 40 läkare (29 specialister, 13 ST-läkare).

Vi har 16 disputerade medarbetare och vår forskningsaktivitet är hög. Idag är fyra medarbetare registrerade doktorander. Även inom den paramedicinska personalgruppen bedrivs forskning.

Vi har också en tradition som kursgivare för både ST-läkare, sjuksköterskor och barnsköterskor.

Förutom vårdavdelningar har vi en speciell verksamhet, Dysmeli- och armprotesenheten, som tar hand om barn och vuxna med armdysmeli och barn med bendysmeli.

Via dagavdelningen på barnmottagningen utförs cirka 200 enodskopier
(gastro-, kolo- och rektosigmoideoskopier) per år.

Avdelning 26

Avdelning 26 är klinkens storavdelning/akutavdelning med 24 vårdplatser, där ca. 80 % av alla patienter läggs in akut.

För att behålla och utöka den höga kompetens som finns hos personalen både medicinskt, tekniskt och omvårdnadsmässigt arbetar vi intensivt med internutbildning, kvalitetsprojekt och på att stärka våra yrkesroller.

Neonatologi avdelning 35

Har 16 vårdplatser varav 5 platser för intensivvård. På avdelningen arbetar barnsköterskor/undersköterskor, sjuksköterskor med specialistutbildning i barn eller intensivvård, läkare och läkarsekreterare. Sex läkare är specialister i neonatologi.

På avdelning 35 vårdas alla för tidigt födda barn och nyfödda barn i Örebro län, som är sjuka eller kräver skötsel, övervakning behandling och intensivvård. Vi tar hand om förtidigt födda barn från och med vecka 25.

Forskningen inom neonatologin är omfattande inom områdena infektioner hos nyfödda, diabetes och graviditet samt smärta. Avdelningen har av sjukhuset fått utvecklingspengar för att driva projekten: ”Samvård och känguruvård” samt ”Samordnade vårdprogram för neonatala tillstånd”.

Vi bedriver även CEPS- utbildning, teamträning i återupplivning av nyfödda.


Sidan granskades den 10 april 2017

Innehållsansvarig: Andreas Ohlin

Publicerad av Camilla Frisö Åsell

Kontakta oss:

Besöksadress:

B-huset
Våning 5, 6 och 8
Vxl:  019-602 10 00
E-mail: Barn- och ungdomskliniken 


Verksamhetschef:

Andreas Ohlin


Biträdande verksamhetschef:

Maria Gradin


Medicinskt ansvarig mottagningen:
John Ryberg


Medicinskt ansvarig Avdelning 26:
Simon Jarrick


Medicinskt ansvarig Neonatologi avdelning 35:

Elizbieta Jakuszewska


Ansvarig FoU:

Prof Ola Nilsson