Prover

Arbets- och miljömedicin

Arbets- och miljömedicin är ett samarbete mellan regionerna i Sörmland, Värmland, Västmanland och Örebro län. Vårt uppdrag är att arbeta för en god hälsa i en bra miljö. Arbetsmiljön, boendemiljön och den yttre miljön står i fokus hos oss. Vi utreder miljöfaktorers betydelse för patienternas sjukdomar eller besvär och handlägger i stort sett alla frågeställningar kring miljö och hälsa, även så kallad miljökänslighet. Frågor kring hudsjukdomar eller bullerskador handläggs av hudkliniken respektive audiologkliniken.

Vanlig läkarremiss från samarbetslänen

Eftersom kliniken är en del av sjukvården i fyra län räcker det med en vanlig remiss som skickas till oss i Örebro. Bekräftelse på mottagen remiss postas till remittent. Patienten kallas till klinikens mottagning i Örebro. Alla utredningar är kostnadsfria för remittenten.

Patienten grundutredd innan besöket

Förutom en frågeställning som rör arbete eller miljö vill vi att remissen innehåller information om genomförda medicinska undersökningar. En grundläggande allmänmedicinsk utredning ska normalt vara gjord innan patienten remitteras till oss.

Externa remisser accepteras och debiteras

Vi accepterar även remisser från Försäkringskassan eller andra instanser för utredningar med exklusivt försäkringsmedicinskt innehåll. Dessa utredningar debiteras remittenten. Vi tar också emot specialistvårdsremisser från andra län. Även dessa debiteras.

Utredning inom tre månader målet

Vårt mål är att avsluta våra utredningar inom tre månader från remissens ankomstdatum. Vid behov av kompletterande medicinska konsultationer kan det dock ta längre tid.

Kontakta oss gärna!


Sidan granskades den 25 oktober 2019

Innehållsansvarig: Håkan Löfstedt

Publicerad av Marita Nyström

Kontakta oss

Besöksadress

Entré F, våning 2

Karta 

Postadress

Arbets- och miljömedicin
Universitetssjukhuset Örebro
701 85 Örebro

Telefon

019-602 24 69

Fax

019-12 04 04

E-post

Arbets- och miljömedicin

Relaterade länkar

Läs mer om klinikens verksamhet och olika enheter på vår hemsida:

Arbets- och miljömedicin